Euro.Message madebycat

GEÇMİŞ SERGİLER

Varoluş Şifreleri

20.03.2013 - 20.04.2013

Dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan eserlerini 'İmgeler Atlası' ve 'Yaşam Sözleşmeleri' başlığı altında iki ayrı sergiyle sunan ressam Metin Ünsal, bu kez üçlemenin son halkası olan; "Varoluş Şifreleri"ne imza atıyor. Küratörlüğünü Halilhan Dostal'ın ve Sanat Yöneticiliğini Meriç Aktaş Ateş'in üstlendiği  sergide, yağlıboya tekniği ile üretilmiş, portre ve figür zenginliği olan kompozisyonlardan oluşan 16 yapıt yer alıyor. Kadın portrelerinin ağırlıkta olduğu eserlerde, "umutları" simgeleyen haritaların yer alması dikkat çekiyor.

"İnsana, özellikle sanatçıya yakışan; var olabilmenin gerekliliği doğrultusunda, yaşamla bağını sağlam tutabilme sorumluluğudur" diyen Metin Ünsal, bunun, gözlem ve birikimleri paylaşmanın yanı sıra, yarına dair umutları her dem taze tutmakla gerçekleşeceğini belirtiyor.

Güne ya da geleceğe yönelik hedeflerin;  "yaşatan, yarına hazırlayan,  yaşama anlam ve değer katan" unsurlar olduğunu belirten Ünsal, son sergisiyle ilgili şu yorumu yapıyor: "Bu duygu ve varoluş gerekliliğini; çalışmalarımda, haritalar ve figürün bileşimi ile ifade ediyorum. Bir başka deyişle, bireyin umut ve merakı sonucu oluşturduğu hedef ve keşifleri,  bu sentezin suretleri olarak tanımladığım; 'Yaşam Haritaları'nın yüzeye yansıması olarak görüyorum.  Bu bağlamda ve bireyin mutlak bir yol/yaşam haritası olması gerektiği noktasından hareketle, sergimde yer alacak büyük boyutlu işlerimde, özellikle yaşamın bize sunduğu sonsuz seçenekleri görebilmenin ve yarına tutunabilmenin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sererek, pekiştirmek istedim. Bu düşünceyle, çalışmalarımda güçlü umutları olan veya bu enerjiyi geniş kitlelere ulaştırmak suretiyle toplumu etkileyebilen ya da umutlandıran kimliklerin portrelerine yer verdim.'

METİN ÜNSAL KİMDİR…

1958 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Metin Ünsal; ilk, orta ve lise öğrenimini Işık Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi gördü. 1977 – 1980 yılları arasında temel sanat eğitimi aldıktan sonra, çalışmalarını yurt içi ve yurt dışında sürdürdü. Yirmi kişisel serginin yanı sıra çeşitli karma sergilere de katıldı. İlk kişisel sergisini 15 yaşında açan Ünsal'ın yurt içi ve yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda yapıtları yer almaktadır. Sanatsal üretim yanı sıra, kurumsal 'Tasarım Direktörlüğü' görevini de üstlenen sanatçı, çalışmalarını halen Ortaköy'deki atölyesinde sürdürmektedir.