Euro.Message madebycat

GEÇMİŞ SERGİLER

Sadi Diren Seramik ve Cam

26.12.2010 - 22.01.2011

Ünlü Sanatçı Sadi Diren'in Cam ve Seramik sergisi 28 Aralık 2010-22 Ocak 2011 tarihleri arasında Galeri Işık Teşvikiye'de sanat severlerle buluşuyor. Sanatçı bu sergisinde seramik yapıtlarının yanı sıra ahşap çerçeveler içine yerleştirilmiş cam panoları da izleyicilerle paylaşıyor.

Sadi Diren Üzerine, Kısaca…

Emre Zeytinoğlu
Sadi Diren sanat yaşamına 1949 yılında başlamıştı. Bu, onun Akademi'ye öğrenci olarak girip seramik sanatı ile tanıştığı tarihtir. Ancak Sadi Diren'in öğrenciliği ile bugünün öğrencilik görüntülerini birbirine karıştırmamalı: O, Seramik Bölümü'nün (o tarihteki) tek öğrencisiydi ve Akademi'nin olanaksızlıkları nedeniyle, neredeyse tüm üretimini Göksu'daki çömlekçi atölyelerinde gerçekleştirmişti. Yani bu sektörün o zamanki tüm inceliklerini çok kısa zamanda öğrenmiş ve o deneyimini Akademik eğitim ile birleştirmeyi de başarmıştı.
Ve 2009 yılında İstanbul Kibele Sanat Galerisi'nde açılan retrospektif sergi ise, Sadi Diren'in 60 yıllık sanatsal sürecini çok çarpıcı biçimde ortaya koymuştu. Sanatçının burada sergilediği yapıtları, onun söz konusu süreçte seramik sanatı üzerinde ne kadar büyük bir ustalığa ulaştığını gösteriyordu. Ama bu sergi bir şeyi daha gösteriyordu: Kendi disipliner çerçevesinde elde ettiği bu büyük "ustalık" ile yetinmediğini… Çünkü onun retrospektif sergisi, yalnızca seramik yapıtlardan oluşmuyordu. Anlıyorduk ki Sadi Diren, kendi biçimlerinden yola çıkarak gerçekleştirdiği özgün baskılarda ve farklı malzemelerden oluşturduğu heykellerde de aynı ustalığı sergiliyordu.
O halde sanatçının 60 yıllık sanatsal sürecinden şunu çıkartıyorduk: O, asla ustalık peşinde koşan ve ulaştığı göz alıcı bir kariyerle yetinen bir sanatçı değildi; her an yeni bir alanı denemekten kaçınmıyor, öğrenmekten ve bu öğrendiklerini mükemmelleştirmek kaygısından hiç vazgeçmiyor, sanatı bir bütün halinde görmekten kendini alamıyordu. Kısacası Sadi Diren, herkesin onayladığı "usta seramik sanatçısı" niteliğinin dışına kaçabilmek için tehlikeleri göze alıyor ve sanki genç bir sanatçı gibi yeni alanlara dalmaktan hiç çekinmiyordu.
İşte bu sergi, sanatçının 2009 yılında açtığı retrospektif sergiden sonraki ilk sergisidir. Burada kullanılan "ilk sergi" tabirine dikkat edilmeli: Çünkü sanatçı, yaklaşık 1 yıldır hazırlandığı bu sergisinde de izleyicilere bir yenilik sunuyor ve seramik yapıtlarının yanı sıra, ahşap çerçeveler içine yerleştirilmiş cam panoları devreye sokuyor. 
Gerçekten de onun yaşam öyküsüne göz attığımızda, sanatçılığın ve zanaatkârlığın, endüstrinin ve eğitimciliğin, yöneticiliğin ve sürekli öğrenciliğin, kariyerlerin ve kariyerleri hiçe sayışların, hedeflerin ve geri dönüşlerin, umutların ve umutsuzlukların, olanaksızlıkların ve mucizelerin vb. iç içe geçtiğine tanık oluruz. Sadi Diren'i tanımlayabileceğimiz tek bir tümce varsa, o da; "hem yaşamını hem de bu bağlamdaki sanatını, bir "oyun ciddiyeti" ile sürdürdüğüdür; yaşamının ve sanatının kurallarını koyan ve istediği zaman da o kuralları özgürce değiştirebilmeyi göze alan o'dur çünkü."