Euro.Message madebycat

GEÇMİŞ SERGİLER

Ustalar ve Çıraklar 1

22.06.2009 - 22.08.2009

Ülkemizdeki çağdaş sanat ve tasarım eğitimini en ideal koşullarda gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde yer almak amacıyla kurulan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 5 Öğretim Üyesi ve 5 Öğrencinin çalışmalarının sergileneceği Ustalar ve Çıraklar 1isimli sergi Galeri Işık Teşvikiye'de 22 Haziran-22 Ağustos 2009 tarihleri arasında ziyeret edilebilir.

FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sergide eserleri yer alacak Öğretim Üyeleri:

Halil Akdeniz, Memet Güreli, Mahir Güven, Meriç Hızal, Balkan Naci İslimyeli

ve öğrencileri

FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Süleyman Saim Tekcan sergi ile ilgili görüşlerini şöyle aktarmıştır:


" Düşünme kelimelere  başlayan ve yaratmanın yolunu ve boyutunu
 biçimlendiren bir olgudur. FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar
 Fakültesi olarak bizler yabancı dil bilmenin
 yaşadığımız çağda olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Ancak biz sanat
 eğitimimizin kendi dilimizle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. bu
 düşüncemiz Atatürk'ün bize gösterdiği dilimizin zenginleşmesi
 açısından çok önemlidir. Temel Sanat ve Tasarım Eğitimi ile başlayan
 eğitimimiz tamamiyle düşünme ve yaratmaya dayalıdır. Kendi dilini iyi
 kullanan bu dille düşüncenin ötesine de yaratmaya yönelik olan
 eğitimimiz bizim iki yıllık serüvenimiz sonucunda doğru yolda
 olduğumuzu göstermektedir.

 Desen eğitimi, 2 Boyutlu Tasarım Eğitimi, 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi ve
 uygulamalı temel derslerimizi destekleyen teorik eğitim ile birinci
 yılda tamamladığımız temel sanat eğitimiyle oluşturduğumuz alt
 yapımız, ve ardından bu sağlam ve sağlıklı altyapı üzerine kurduğumuz
 2. yıl eğitimimiz ki, çocuklarımız kazandıkları bilinç ve vizyonla son
 derece sağlıklı bir biçimde branş seçimlerini yapabilmekteler; iç
 mimari, tekstil tasarımı, grafik tasarımı, endüstri tasarımı ve görsel
 sanatlar (resim, heykel, seramik) eğitimleri ile düşünmenin ve
 yaratmanın süzgecinden geçerek çocuklarımızın hangi boyutlara yol
 aldıklarını bu sergi aracılığı ile sizlere sunmaktayız.


 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olan güzel şehrimiz, İstanbul'un bu
 vasfına yakışır nitelikte ve bu sıfatın sorumlululuk bilinci içinde,
 hedefimizin anlamını tekrar irdeleyerek, görevlerimizi yerine
 getirmekte olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu hedefimizin kapsamında,
 şüphesiz ki en büyük sorumluluğumuz da okulumuzun da ismini 'IŞIK'
 olarak veren Atatürk'ün önümüze koyduğu çağdaş medeniyetler seviyesini
 yakalamak çizgisi bulunmaktadır. Galeri Işık Teşvikiye FMV mızın Türk
 Sanatına bir armağanı olarak sanata ışık sunmaktadır.

 Eğitim tecrübesini dünya sanat eğitimi içinde deneyimlemiş, ülkemizin
 seçkin eğitim kadroları ile çağdaş sanat eğitiminin tüm gerekli ve
 ideal koşullarını oluşturmak amacıyla yola çıktık. Bu niyetin bir
 sonucu olarak da bugün burada gerek sanat eğitimcisi kimliklerimizle
 ve gerekse ülkemizin uluslar arası sanat platformunda temsil görevini
 yürüten sanatçı kimliklerimizle, gönül rahatlığı ile ifade
 edebiliyoruz ki, ortaya koyduğumuz eğitim, ülkemizde kendi alanında
 örnek teşkil edecek nitelikte bir eğitimdir ve hedefimiz olan noktaya
 hızla yürümekteyiz.

 Ustalar ve Çıraklar I sergisi ile her yıl geleneksel olarak sürdürmeyi
 düşündüğümüz sergilerle öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizi sizlerle
 buluşturmayı amaçlamaktayız.
 Sizleri öğrencilerimizin yaratma yolculuklarında attıkları her değerli
 adımın ayak izlerini hep birlikte izlemeye ve değerlendirmeye davet
 ediyoruz."


 Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan