Euro.Message madebycat

GEÇMİŞ SERGİLER

Hayati Misman Resim - Heykel - Gravür Sergisi

16.04.2009 - 09.05.2009

Feyziye Mektepleri Vakfı'na ait Galeri Işık Teşvikiye, 16 Nisan- 9 Mayıs 2009 tarihleri arasında Türk Çağdaş Resim Sanatında 68 kuşağının önemli sanatçılarından biri olarak bilinen Hayati Misman'nın resim-heykel-gravür sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Bir sanatçı için çok güzel bir duygudur, 40 yıl sanat yapmak ve daha uzun yıllar da sanat yapma arzusunda olmak...

Kırk yıllık birikiminin içinden gelen ve yalnız genişlemesine değil, dikeylemesine çıkışları da içinde barındıran çalışmalarını sergileyecek olan Misman daha çok gravürleriyle isim yapmış, 1. Uluslar arası Baskıresim Bienali'nde Galeri Işık Teşvkiye özel ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül almış bir sanatçı. Bu kez gravürlerinin yanı sıra büyük boy yağlıboya tabloları, soyutlanmış portreleri, bronz heykelleri, kendine özgü bir şekilde ortaya koyduğu gravüre benzer bir teknikle hazırlayıp dekupe ettiği ve kolajlayıp düzenlediği metal kaplanmış yapıtlarıyla İstanbullu sanatseverlerin karşısında.Yıllarca önce benimseyip kendine mal ettiği devinen, danseden kadın figürleri bu kez soyut mekanlarda geometrik formlar, kuş ve diğer hayvan motifleriyle, fantastik bir atmosfer yaratıyor.

Misman, halen Ankara Bilkent Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor. Yurt içi ve dışında çok sayıda Bienal ve Karma sergiye katılmış olan sanatçının yüzün üzerinde bireysel sergisi var. Yurt içi ve dışında önemli koleksiyon ve sanat müzelerinde resimleri bulunan Misman, yirminin üzerinde başarı ödülü kazanmıştır.

Sanatçının sergisi, 123 yıllık köklü geçmişi ile Türkiye'nin ilk eğitim vakıflarından biri olan Feyziye Mektepleri Vakfı'na ait Galeri Işık Teşvikiye'de 9 Mayıs 2009 tarihine kadar sürecektir.

.....

40.SANAT YILINDA HAYATİ MİSMAN'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Sanatçının algı dünyasının farklılğı, tanık olduğu ya da görsel ilişkiye girdiği nesneler dünyasına bakışındaki bünye özelliği onun sanatçı kimliğiyle de ilgili olacaktır. Ancak ard arda gelen aşamalardır esas olan. Bir evreden diğerine geçereken geçmiş olanın bittiği anlamına gelmez. Bu durumda sanatçı tıpkı bir atlet gibi daha ileri ya da daha yukarı sıçramak için zaman zaman geriye çekilip hız kazanmak zorundadır.

Hayati Misman'ın son yaptıklarına yani metallerle yaptığı dekupaj ve kaplama çalışmalarına baktığımda onun geçmişte yaptıklarıyla taaa... 35 yıl önce Kassel Akademisi'nde birlikte öğrenci iken oluşturduğu çalışmalarını anımsadım.

Misman "Türkiye'de Kadın" konusu üzerine araştırmalar yapıyordu. Sonra kuramsal çalışmalarının ardından gravür ve litografi tekniği ile oluşturduğu büyük boy düzenlemeleri ile Türkiye'ye döndü. Önce Gazi Üniversitesi'nde sonra Bilkent Üniversitesi'nde Akademik çalışmalarıyla önce Doçent oldu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Profesörlüğe atandı. Halen Bilkent Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde görev yapıyor.

Hayati'yi 40 yıldır tanıyorum. Gazi Eğitim'de birlikte öğrenciydik sonra birlikte MEB burslusu olarak Almanya'da Kassel'de okuduk. Avrupa'nın değişik kentlerini, müze ve galerilerine birlikte sanat gezileri yaptık. 3 Türk, 3 Alman sanatçıdan oluşan "K" Grubunu kurduk, sergiler açtık. Almanya'da iken açtığı bir kişisel sergi nedeniyle onun üzerine ilk yazıyı ben yazdım.

Şimdi o, kırk yıllık birikiminin içinden gelen ve yalnız genişlemesine değil, dikeylemesine çıkışları da içinde barındıran çalışmalarını Işık Sanat Galerisi'nde sergiliyor.

Çağdaş resim sanatımızda 68 kuşağının önemli sanatçılarından biri olarak bilinen Misman, daha çok gravürleriyle isim yapmış ödüllü bir sanatçı. Bu kez gravürlerinin yanı sıra büyük boy yağlıboya tabloları, soyutlanmış portreleri, bronz heykelleri ve kendine özgü bir teknikle oluşturduğu metal, dekupaj ve kaplama kolajları ile İstanbullu sanatseverlerin karşısında.

Yıllarca önce benimseyip kendine mal ettiği dans eden, devinen kadın figürleriyle geçmişe göndermeler yaparken bir yandan soyut mekanlarda kuş ve diğer hayvan figürleriyle, fantastik bir atmosfer yaratıyor.

Bir sanatçı için çok güzel bir duygu 40 yıldır sanat yapmak ve daha uzun yıllar da sanat yapma arzusunda olmak.

Hayati Misman'ın bitip, tükenmez enerjisi ve yaratma isteğiyle çağdaş Türk Resmine daha uzun yıllar katkıda bulunacağına yeni heyecanlar yaratacağına inanıyorum.

Prof.M.Zahit BÜYÜKİŞLİYEN