Euro.Message madebycat

GEÇMİŞ SERGİLER

Filateli'de Sanat

07.01.2009 - 30.01.2009

Picasso'lar,Rembrand'lar ,Degas'lar,Van Gogh'lar...

Antik A.Ş.nin bir kültür etkinliği olarak hazırlanan, Turgay Artam'ın 20 yıldır topladığı " Filateli'de Sanat" adlı koleksiyonu, 07 - 30 Ocak 2009 tarihleri arasında Galeri Işık Teşvikiye'de sergilenecek.

"Filateli'de Sanat " sergisi, tarih öncesinden 20. yüzyıla kadar uzanan binlerce yıllık sanat serüveninin pullar aracılığıyla izlenme olanağını sunuyor. Sergide, sanat tarihinde uluslararası üne sahip sanatçıların filatelik malzemeleri, Ortaçağ, Rönesans, Maniyerizm, Barok ve Rokoko gibi üslupları içerirken, ülkeler temelinde alfabetik ve dönemine göre kronolojik sıralamaya göre değerlendiriliyor.
Turgay Artam'ın 20 yıl boyunca topladığı "Filateli'de Sanat" konulu koleksiyonu M.S.Ü Güzel Sanatlar Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Öğretim görevlisi Dr. Taluy Özdeş ve Uluslararası Filateli Jürisi Arman Arıkan ile birlikte yürütülen araştırmalar sonucunda sergi hazırlandı.

Tarih öncesinden ve günümüze uzanan geniş bir yelpaze içerisinde ünlü ressamların pulları, "FDC"leri, "Kart Maximum"ları ve diğer filatelik malzemelerinin yer aldığı sergi büyük bir emekle bir araya getirildi. Posta pulları ve posta tarihi ile ilgili tüm malzemenin değerlendirilmesi ve koleksiyonu olarak tanımlanan filatelide, pul veya pul serisinin tedavüle çıktığı ilk gün damgasını taşıyan zarf "FDC" ve ilk gün damgalı pulun aynı resmi içeren karta basılması ile de kart maksimumlar oluşuyor.
Turgay Artam, "Filateli'de Sanat" adlı koleksiyonu ile koleksiyonculuğun insanları araştırmaya sevk eden ve bilgi birikimini artıran önemli bir hobi olduğunu vurgularken, bu sergiyle geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor.

Henri Matisse, Van Gogh, Degas, Monet, Miro, P.Cezanne, Rembrand Goya, Modiglani, Kandınsky başta olmak üzere tüm ünlü ressamların tabloları bu muhteşem sergide.